Projekti u fazi provedbe

15. 5. 2017.

„Uređenje društvenog doma u Ivanovcima“

Prijavitelj: Grad Valpovo
Fond: Programa podrške regionalnom razvoju
ODOBRENO: 100.000,00 kn

Zgrada društvenog doma u Ivanovcima od velike je važnosti za lokalno stanovništvo, koje koristi prostrije zgrade za društveni, kulturni, sportski ali i odgojno obrazovni razvoj tog područja. Nakon obnove zgrade, prostorije bi na korištenje dobili i djeca predškolsle dobi, (mala škola), koju za sada pohađa 18 djece ne samo iz Ivanovaca, nego i okolnih naselja Zelčina, Harkanovaca i Marijančaca. U 2017. godini donesena je odluka o građenju svetišta Majke Triput Divne u Ivanovcima, koje je do sada redovno pohodilo oko tisuću vjernika, kojima je zgrada doma služila kao mjesto odmora i okrijepe. Uređenjem zgrade osigurali bi se adekvatni uvjeti za prihvat toliko velikog broja hodočasnika, što direktno dovodi do razvojaturizma na tom području, ali i širem području Valpovštine.

Ukupna vrijednost projekta: 427.500,01 kn

„Rekonstrukcija društvenog doma u Satnici s povećanjem energetske učinkovitosti“

Prijavitelj: Općina Petrijevci
Fond: Programa održivog razvoja zajednice
ODOBRENO: 200.000,00 kn

Cilj projekta je pružiti lokalnom stanovništvu kvalitetnije uvjete za društveno-socio-ekonomski razvoj kroz rekonstrukcija i povećanje energetske učinkovitosti zgrade društvenog doma u Satnici. Zgrada društvenog doma jedina je zgrada u naselju Satnica koju koriste sve dobne skupine za kulturne i društvene aktivnosti. Zgrada je izgrađena 1851. godine i zahtjeva ulaganje koje općina samostalno nije u stanju financirati. U interesu je općine, ali i korisnika zgrade da se zgrada nastavi koristiti, jer je od iznimne važnosti za nastavak i unaprjeđenje društvenog, gospodarskog, kulturnog i socijalnog života u ruralnom području.

Ukupna vrijednost projekta: 374.829,27 kn.

„Priključenje posebne zone – Zona malog gospodarstva II Valpovo (ZMG II) na elektroenergetsku mrežu“

Prijavitelj: Grad Valpovo
Fond: Programa podrške regionalnom razvoju
Ukupna vrijednost projekta: 710.000,00 kn
ODOBRENO: 427.500,01 kn

Cilj projekta: Doprinijeti gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji Valpovštine stvaranjem preduvjeta za otvaranje novih radnih mjesta kroz izgradnju priključka na elektroenergetsku mrežu u poduzetničkoj zoni ZMG II. Projekt će imati vidljiv učinak na zajednicu, jer će se povećati investicijska atraktivnost Valpova što će dovesti do većeg broja investitora te otvaranja novih radnih mjesta.