Kontakt

Mr.sc. Lidija Maurović Košćak, dipl. oec.
Direktorica
Mob: 099/325-3000, 098/252-637
e-mail: lmk@lra-valpovo-petrijevci.hr

Ivana Zeko, dipl. oec.
Savjetnica za lokalni razvoj i EU fondove
Mob: 099/325-1000
e- mail: ivana@lra-valpovo-petrijevci.hr