Kontakt

Ivana Zeko, dipl. oec.
Direktorica
Mob: 099/325-1000
e-mail: ivana@lra-valpovo-petrijevci.hr

mr. Adrijana Jurilj
Stručni suradnik za pripremu i provedbu EU projekata
Mob: 099/325-3000
e-mail: adrijana@lra-valpovo-petrijevci.hr