Natječaji

EU NATJEČAJI

NATJEČAJI ZA UDRUGE

EU Fondovi

http://www.eu-projekti.info/

Pregled najznačajnijih dokumenata u sklopu Zajedničkog strateškog okvira ali i ostale javne politike i strateške dokumente koji su važni u kontekstu financiranja iz EU fondova.
1. Partnerski sporazum
2. Operativni program Konkurentnost i kohezija
3. Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali
4. Program ruralnog razvoja
5. Operativni program za pomorstvo i ribarstvo
6. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020.
7. Uredbe Vlade RH kojima se razrađuju dužnosti pojedinih tijela u okviru Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova
8. Strategija razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013.-2020.
9. Industrijska strategija Republike Hrvatske 2014. – 2020.
10.Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije
11. Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine
12. Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske
13. Strategija pomorskog razvitka i integralne pomorske politike Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020.

Europski strukturni i investicijski fondovi

http://europski-fondovi.eu/strateski-dokumenti-republike-hrvatske-2014-2020

EU fondovi su glavni izvori financiranja investicija na Europskoj razini koji pomažu državama članicama u gospodarskom oporavku i rastu, očuvanju i stvaranju novih radnih mjesta te pružaju mogućnosti za održivi razvoj u skladu sa strategijom “Europa 2020”. Glavni cilj politike vezano uz korištenje sredstava iz ESI fondova je dovesti Hrvatsku do održivog razvoja i uravnoteženog gospodarskog rasta

Za ostvarenje ovog cilja, Hrvatskoj su na raspolaganju slijedeći ESI fondovi:
* Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)
* Europski socijalni fond (ESF)
* Kohezijski fond (CF)
* Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EARDF)
* Europski pomorski i ribarski fond (EMFF)