O nama

Opći podaci
OIB: 92157003243
MBS: 4474333
IBAN: HR58 2340 0091 1107 61123
Registarski sud: Trgovački sud u Osijeku
Tvrtka: Lokalna razvojna agencija Valpovo-Petrijevci društvo s ograničenom odgovornošću za promicanje lokalnog i regionalnog razvoja
Skraćena tvrtka: LRA Valpovo-Petrijevci d.o.o.
Sjedište: ulica Matije Gupca 32, 31550 Valpovo
Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću
Temeljni akt: Društveni ugovor o osnivanju od 17.11.2015. godine
Temeljni kapital društva iznosi 100.000,00 kuna.
Početak rada: 23.12.2015.
Podaci o osnivaču d.o.o. i direktoru Društva
Osnivači Društva su Grad Valpovo i Općina Petrijevci.
Direktor društva je Ivana Zeko, dipl. oec.

Predmet poslovanja
– istraživanje tržišta, ispitivanje javnog mnijenja;
– izrada studija izvedivosti, poslovnih planova i investicijskih elaborata;
– tehnička i konzultativna pomoć glede programa međunarodne i međuregionalne suradnje;
– informiranje i pružanje konzalting usluga;
– promidžba (reklama i propaganda);
– izrada programa i projekata za urbanu i ruralnu sredinu putem sustavnog poduzetništva, uključivanje u javno privatna partnerstva, direktna ulaganja i zajednička ulaganja;
– posredovanje u suradnji s domaćim, međunarodnim i stranim financijskim organizacijama;
– zastupanje inozemnih tvrtki;
– stručna pomoć jedinicama lokalne samouprave u izradi projektnih podloga za dobivanje nepovratnih sredstava iz EU fondova;
– poduka kadrova u gospodarstvu i drugim područjima;
– organiziranje i održavanje stručnih seminara, tečajeva i poduka iz drugih područja;
– posredovanje pri uspostavi međunarodne suradnje radi razvoja poduzetničkih ideja;
– tehnička i konzultativna pomoć u pripremi i provođenju programa međunarodne i domaće suradnje;
– konzultantska poduka za upravljanje i financiranje inovacija i novih tehnologija, izradu, provođenje i apliciranje projekata;
– obrazovanje koje nije definirano stupnjevima, a sve u cilju razvoja poduzetništva i lokalnog razvoja;
– informiranje, veza s javnošću, prikupljanje i davanje podataka;
– koordinacija i praćenje provedbe Lokalnih strategija razvoja Osnivača;
– uspostava suradnje sa znanstveno-istraživačkim i obrazovnim institucijama;
– priprema, pisanje, umnožavanje stručne i ostale literature.

Djelatnost društva

VIZIJA

LRA Valpovo-Petrijevci d.o.o. je vodeća potporna institucija te jedan od ključnih nositelja sveukupnog razvoja Valpovštine koja povezuje javni, privatni i civilni sektor, potiče suradnju i doprinosi povećanju kvalitete života lokalne zajednice.

MISIJA

Misija naše Agencije je doprinijeti povećanju kvalitete života lokalne zajednice, posebice otvaranju novih radnih mjesta, kroz poticanje i pripremu razvojnih projekata, snaženje kapaciteta i jačanje suradnje ključnih dionika, te učinkovito korištenje EU fondova i drugih izvora financiranja.