OTVOREN NATJEČAJ – Energetska obnova višestambenih zgrada

18. 10. 2016.

nat

Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Status: otvoren od 17.10.2016. do 16.1.2017.
Prijavitelji: gospodarski subjekti, obrtnici
Sažetak: Svrha Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“ je provedba mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u višestambenim zgradama koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje kroz integrirani pristup.

U okviru ovog Poziva sredstva ukupne vrijednosti 152.000.000 kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj će se dodijeliti projektima energetske obnove višestambenih zgrada i podršku korisnicima za provedbu istih:

GRUPA 1 – Energetska obnova višestambene zgrade
GRUPA 2 – Horizontalne mjere

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka i to:

za GRUPU 1 u modalitetu višekratnih privremenih Poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga za prvi privremeni poziv od 90 kalendarskih dana, odnosno od 17.10.2016. do 16.01.2017.

za GRUPU 2 u modalitetu privremenog Poziva s krajnjim rokom dostave projektnog prijedloga od 60 kalendarskih dana, odnosno od 17.10.2016. do 16.12.2016.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su:

GRUPA 1 – u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade (predstavnik suvlasnika) ili upravitelj zgrade
GRUPA 2 – Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Sektor za energetsku učinkovitost

Dokumentacija:

http://www.strukturnifondovi.hr/AplikacijaRepository/Natjecaji/Dokumenti/1297/PDP_4c2.2.zip