OTVORENI NATJEČAJI: SOCIJALNA UKLJUČENOST

27. 6. 2017.

iti ljudski potencijali 2014 – 2020

Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 22.11.2016. do 31.12.2020.

Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Područje: civilno društvo, socijalne usluge, socijalna uključenost

Prijavitelji: neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva

više: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1312

 

Unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 25.7.2016. do 31.12.2019.

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Područje: socijalna uključenost

Više: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1279