OTVORENI NATJEČAJI

02. 2. 2018.

Podmjera 6.2. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Status Otvoren od 31.01.2018. – 23.04.2018.

Vrsta poziva Javni natječaj za dodjelu potpore (bespovratna sredstva)

Područje Poljoprivreda; Ruralni razvoj; Turizam

Prijavitelji Poljoprivredni gospodarski subjekti

Vrijednost natječaja 187.787.500,00 kn

Fond Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Program Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske

Sažetak

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 187.787.500,00 kuna, a svrha ovog natječaja je stvaranje novih nepoljoprivrednih djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima, uz održavanje postojeće zaposlenosti ili stvaranje novih radnih mjesta, s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.
Stoga je moguće ulagati u sektor prerade i marketinga ili izravne prodaje proizvoda, sektor pružanja usluga u ruralnim područjima koji može obuhvaćati: usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima, usluge u društvenim djelatnostima i intelektualne usluge. Moguće je ulagati i u sektor turizma u ruralnom području te u sektor tradicijskih i umjetničkih obrta.
Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu, koja pripadaju ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 1.000 eura, u rangu mikro ili malog poduzeća.
Visina potpore po korisniku iznosi 375.575,00 kuna, a zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 12. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 23. travnja 2018. godine do 12:00 sati.
Detalje možete pronaći na ovom linku http://www.apprrr.hr/2553.aspx

Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza 1.

Status Otvoren od 23.01.2018. – 18.04.2018.

Vrsta poziva Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga
(bespovratna sredstva)

Područje Socijalna uključenost

Prijavitelji Neprofitne organizacije; Organizacije civilnog društva;
Jedinice lokalne samouprave; Organizacije civilnog društva; Jedinice lokalne samouprave; Jedinice regionalne (područne)
samouprave; Ustanova socijalne skrbi

Vrijednost natječaja 110.150.000,00 kn

Fond Europski socijalni fond

Program Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020

Sažetak

Poziv se provodi u okviru Prioritetne osi 2 „Socijalno uključivanje“, investicijskog prioriteta 9.iv – Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa; specifičnog cilja 9.iv.1. – ”Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije”. Svrha Poziva je unaprijediti socijalnu uključenost i promicati pomirenje poslovnog i obiteljskog života pružajući podršku razvoju učinkovitih i uključivih socijalnih usluga. Kroz ovu operaciju, putem više različtih komponenti financirat će se projekti koji će osigurati širu dostupnost socijalnih usluga u zajednici istovremeno suzbijajući siromaštvo i podupirući socijalnu uključenost ugroženih skupina.
Detalje možete pronaći na ovom linku https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/sirenje-mreze-socijalnih-usluga-u-zajednici-faza-1/