Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini

26. 10. 2016.

ddd

OTVOREN NATJEČAJ Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1262

Fond: Europski socijalni fond
Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali
Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Status: otvoren od 13.10.2016. do 12.12.2016.
Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Područje: obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje
Prijavitelji: jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, škole

Sažetak:
Provedbom operacije „Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini“ osigurat će se stvaranje i razvoj ustanova i ljudskih resursa koji potiču i omogućavaju cjelovit intelektualni te socio-emocionalni razvoj darovitih, poboljšat će se razvoj potencijala darovitih učenika kroz omogućavanje (rane) identifikacije darovitih u odgojno-obrazovnim ustanovama, njihovo individualizirano poučavanje i učenje tako da ono odgovara njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima, i to uvođenjem diversificiranih i fleksibilnih metoda i oblika rada koji se daju prilagoditi darovitim učenicima. Također, budući da učinkovit sustav podrške darovitoj djeci i učenicima zahtijeva i ekipirane timove u odgojno-obrazovnim ustanovama koji su sastavljeni od adekvatno osposobljenih ravnatelja, učitelja, nastavnika i stručnih suradnika (psihologa, pedagoga), predviđa se nadogradnja u njihovom kontinuiranom profesionalnom razvoju.

Minimalni iznos po projektu: 400.000,00 HRK
Maksimalni iznos po projektu: 1.000.000,00 HRK