Projekti u fazi provedbe

15. 5. 2017.

„Uređenje društvenog doma u Ivanovcima“

Prijavitelj: Grad Valpovo
Fond: Programa podrške regionalnom razvoju
ODOBRENO: 100.000,00 kn

Zgrada društvenog doma u Ivanovcima od velike je važnosti za lokalno stanovništvo, koje koristi prostrije zgrade za društveni, kulturni, sportski ali i odgojno obrazovni razvoj tog područja. Nakon obnove zgrade, prostorije bi na korištenje dobili i djeca predškolsle dobi, (mala škola), koju za sada pohađa 18 djece ne samo iz Ivanovaca, nego i okolnih naselja Zelčina, Harkanovaca i Marijančaca. U 2017. godini donesena je odluka o građenju svetišta Majke Triput Divne u Ivanovcima, koje je do sada redovno pohodilo oko tisuću vjernika, kojima je zgrada doma služila kao mjesto odmora i okrijepe. Uređenjem zgrade osigurali bi se adekvatni uvjeti za prihvat toliko velikog broja hodočasnika, što direktno dovodi do razvojaturizma na tom području, ali i širem području Valpovštine.

Ukupna vrijednost projekta: 427.500,01 kn

„Rekonstrukcija društvenog doma u Satnici s povećanjem energetske učinkovitosti“

Prijavitelj: Općina Petrijevci
Fond: Programa održivog razvoja zajednice
ODOBRENO: 200.000,00 kn

Cilj projekta je pružiti lokalnom stanovništvu kvalitetnije uvjete za društveno-socio-ekonomski razvoj kroz rekonstrukcija i povećanje energetske učinkovitosti zgrade društvenog doma u Satnici. Zgrada društvenog doma jedina je zgrada u naselju Satnica koju koriste sve dobne skupine za kulturne i društvene aktivnosti. Zgrada je izgrađena 1851. godine i zahtjeva ulaganje koje općina samostalno nije u stanju financirati. U interesu je općine, ali i korisnika zgrade da se zgrada nastavi koristiti, jer je od iznimne važnosti za nastavak i unaprjeđenje društvenog, gospodarskog, kulturnog i socijalnog života u ruralnom području.

Ukupna vrijednost projekta: 374.829,27 kn.

„Priključenje posebne zone – Zona malog gospodarstva II Valpovo (ZMG II) na elektroenergetsku mrežu“

Prijavitelj: Grad Valpovo
Fond: Programa podrške regionalnom razvoju
Ukupna vrijednost projekta: 710.000,00 kn
ODOBRENO: 427.500,01 kn

Cilj projekta: Doprinijeti gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji Valpovštine stvaranjem preduvjeta za otvaranje novih radnih mjesta kroz izgradnju priključka na elektroenergetsku mrežu u poduzetničkoj zoni ZMG II. Projekt će imati vidljiv učinak na zajednicu, jer će se povećati investicijska atraktivnost Valpova što će dovesti do većeg broja investitora te otvaranja novih radnih mjesta.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone