Projekti u pripremi

15. 5. 2017.

Projekt: „Zona malog gospodarstva II“

Nositelj projekta: Grad Valpovo

Očekivani datum prijave: drugi kvartal 2017. godine

Ulaganjem u razvoj Zone malog gospodarstva II, Grad Valpovo želi doprinijeti gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji Valpovštine stvaranjem preduvjeta za otvaranje novih radnih mjesta i privlačenje investitora.

Projekt: „Zelena tržnica Valpovo – promocija i prodaja lokalnih i ekoloških proizvoda“

Očekivani datum prijave: drugi kvartal 2017. godine

Predloženim projektom doprinosi se rješenju ključnog problema za male poljoprivredne i prehrambene proizvođače – omogućuje im se direktno povezivanje s tržištem. Poljoprivreda i prehrambena industrija ključne su gospodarske grane ove regije, te je od iznimno velike važnosti provoditi projekte koji uklanjaju barijere razvoja ovih sektora te koji doprinose održivom razvoju malih poljoprivrednih i prehrambenih proizvođača. Zelena tržnica imati će 36 funkcionalnih proizvodnih jedinica. Procjena je da će se navedenim prostorom koristiti 25 postojećih poduzeća te 8 novih, te će popunjenost infrastrukture u n+3 periodu biti 90%.

S ciljem da se adekvatno odgovori na specifične probleme poduzetnika VPC i LRA će provoditi aktivnosti kao što su: poticanje udruživanja proizvođača i proizvođačkih organizacija, viši stupanj finalizacije proizvoda, standardizacije proizvoda, razvoj lokalne markice i dr.

Projekt za obrazovanje i zapošljavanje na području Valpovštine

U pripremi je i projekt za natječaj Europskog socijalnog fonda, Lokalne inicijative za zapošljavanje – LEDI III, kroz koji se planira uskladiti potrebe gospodarstva sa ponudom tržišta radne snage.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone