Projekti

Projekti koje je LRA Valpovo-Petrijevci d.o.o. prijavila do 31. prosinca  2017. godine:

Razvoj poslovne infrastrukture u Zoni Malog gospodarstva II u Valpovu – Europski fond za regionalni razvoj, nositelj Grad Valpovo, ukupna vrijednost projekta: 8.044.826,07 kn; datum prijave 17.07.2017. godine

LEDI III (Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III) – Europski socijalni fond: „PROACTIVA – lokalna inicijativa za zapošljavanje na području Valpovštine”; nositelj projekta: Grad Valpovo; partneri: Srednja škola Valpovo, HF BELIŠĆE, TEO -Belišće, Lokalna razvojna agencija Valpovo – Petrijevci i Hrvatski zavod za zapošljavanje; ukupna vrijednost projekta: 998.444,98 kn; datum prijave 17.07.2017. godine

Umjetnost i kultura 54+ – Europski socijalni fond: “Nove kreacije treće generacije“; nositelj projekta: Općina Petrijevci; partneri: Gradsko društvo crvenog križa Valpovo, LAG Karašica i Eko-etno udruga “Zlatne ruke” Petrijevci; ukupna vrijednost projekta: 930.189,70 kn; datum prijave 24.07.2017. godine

Zaželi – program zapošljavanja žena – Europski socijalni fond: „Zaželi – ostvari u Petrijevcima“; nositelj projekta: Općina Petrijevci, partneri: LAG Karašica, Hrvatski zavod za zapošljavanje i Centar za socijalnu skrb; ukupna vrijednost projekta: 2.745.860,00 kn; datum prijave 28.07.2017. godine

Zaželi – program zapošljavanja žena – Europski socijalni fond: „Zaželi – radi i ostvari u Valpovu“; nositelj projekta: Grad Valpovo, partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Centar za socijalnu skrb, Udruga matice umirovljenika Grada Valpova i Udruga „MI“; ukupna vrijednost projekta: 9.234.747,00 kn; datum prijave 28.07.2017. godine

Zaželi – program zapošljavanja žena – Europski socijalni fond: „Pomozi sebi, pomažući drugima – Crveni križ Valpovo“; nositelj projekta: Gradsko društvo Crvenog križa Valpovo; partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Centar za socijalnu skrb i Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju “Zvono”; ukupna vrijednost projekta: 3.191.924,20 kn; datum prijave 11.08.2017. godine

„PARKOVNI BISERI SLAVONIJE – revitalizacija parkova u Našicama i Valpovu“- natječaj iz operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”, Prioritetna os 6 Promicanje održivog razvoja prirodne baštine”; vrijednost projekta 24.130.786,96 kuna; od toga za Valpovo 9.237.289,04; datum prijave: 28. travnja 2017. godine.

„PREUREĐENJE (REKONSTRUKCIJA UNUTARNJIH DIJELOVA ZGRADE) I OPREMANJE PODRUMSKIH PROSTORIJA DRUŠTVENOG DOMA „STARA ŠKOLA“ U PETRIJEVCIMA TE IZGRADNJA PARKIRALIŠTA ZA KORISNIKE DOMA S RASVJETOM I KOLNIM PRILAZOM NA D34“ – natječaj iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020., Mjera 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu; ukupna vrijednost projekta iznosi 2.089.340,73 kn; datum prijave: 21. travnja 2017. godine. godine.

REKONSTRUKCIJA DRUŠTVENOG DOMA U NARDU– natječaj iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020., Mjera 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu; ukupna vrijednost projekta iznosi 3.723.966,97 kn; datum prijave: 18. travnja 2017. godine

MAS-M: UMJETNOST I KULTURA ZA MLADE U VALPOVŠTINI“  – natječaj iz Europskog socijalnog fonda, umjetnost i kultura za mlade. Nositelj projekta Grad Valpovo, partneri: Općina Petrijevci, Udruga Revolucija i Ustanova za kulturne djelatnosti „Ante Evetović Miroljub“ Valpovo. Ukupna vrijednost projekta iznosi 609.919,59 kuna. Projekt prijavljen: 21. travnja 2017. godine.

„OSNAŽI ME ZA CJELOVIT RAZVOJ“ – natječaj Europski socijalni fond – Ministarstvo znanosti i obrazovanja; nositelj projekta: Osnovna škola M.P. Katančića Valpovo, partneri: OŠ Ladimirevci, OŠ Petrijevci, LRA Valpovo-Petrijevci d.o.o., Vrijednost projekta: 1.495.552,30 kn; datum prijave: 19. travnja 2017. godine.

OPG DOMANOVAC, Program Ruralnog razvoja, mjera 6. Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja, podmjera 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava; prijavljen: 17. ožujka 2017. godine.

OPG VICIĆ, Program Ruralnog razvoja, mjera 6. Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja, podmjera 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava; prijavljen: 15. ožujka 2017. godine.

„Uređenje društvenog doma u Ivanovcima“ – natječaj iz Programa podrške regionalnom razvoju.; ukupna vrijednost projekta 427.500,01 kn, datum prijave: 24. veljače 2017. godine.

Priključenje posebne zone – Zona malog  gospodarstva II Valpovo (ZMG II) na elektroenergetsku mrežu – natječaj iz Programa podrške regionalnom razvoju.; ukupna vrijednost projekta 710.000,00 kn, datum prijave: 24. veljače 2017. godine.

Izvođenje radova sanacija vlage na zgradi Općine Petrijevci – natječaj Ministarstva graditeljstva i prosotrnog uređenja, datum prijave 22. veljače 2017. godine; ukupna vrijednost projekta je 559.081,38 kn.

Rekonstrukcija društvenog doma u Satnici s povećanjem energetske učinkovitosti- natječaj iz Programa održivog razvoja zajednice.; ukupna vrijednost projekta 374.829,27 kn, datum prijave: 06. veljače 2017. godine.

Izgradnja Javne rasvjete Petrijevci, Ulica Dr. I. Ribara, M. A. Reljkovića, J. Kozarca, J. J. Strossmayera, J. Užarevića, Kolodvorska ulica i V. Nazora u Petrijevcima – natječaj iz Programa održivog razvoja zajednice.; ukupna vrijednost projekta 374.829,27 kn, datum prijave: 06. veljače 2017. godine.

IZGRADNJA POSLOVNOG INKUBATORA U VALPOVU– natječaj iz operativnog programa Konkurentnost i kohezija, Poslovna konkurentnost, Investicijski prioritet 3a.; vrijednost projekta 11.935.871,63 kuna; datum prijave: 31.prosinac 2016. godine.

“FOOD&HEALTH&CULTURE” – CBC CAPILLARY CYCLOTOURISM ROUTE” –natječaj prekogranične suradnje INTERREG Mađarska – Hrvatska; vrijednost projekta 467.530,20 EUR (Valpovo 211.641,00 EUR, Petrijevci 39.505,44 EUR); datum prijave 31. svibanj 2016. godine.

“STONE&WATER” –natječaj prekogranične suradnje INTERREG Mađarska – Hrvatska; vrijednost projekta 400.000,00 EUR (Valpovo 69.796,30 EUR); datum prijave 31. svibanj 2016. godine.
“FROM ANGSTER TO ZSOLNAY” – natječaj prekogranične suradnje INTERREG Mađarska – Hrvatska; vrijednost projekta 400.000,00 EUR (Valpovo – 69.267,27 EUR); datum prijave 31. svibanj 2016. godine.

“ENERGY CYCLE” – natječaj prekogranične suradnje INTERREG IPA Hrvatska-Srbija; ukupna vrijednost projekta 1.638.182,00 EUR (Valpovo 816.742,76 EUR, Petrijevci 96.088,68 EUR); datum prijave 06. srpnja 2016. godine.

“ORGANIC BRIDGE” –natječaj prekogranične suradnje INTERREG IPA Hrvatska-Srbija; ukupna vrijednost projekta 612.000,00 EUR (Valpovo – 285.016,00 EUR); datum prijave 06. srpnja 2016. godine.

“IZBJEGLICE U FOKUSU EU”– natječaj Europa za građane: Europsko sjećanje; vrijednost projekta 57.500 EUR; datum prijave 01. ožujak 2016. godine.

“UJEDINJENI GRAĐANI – SNAGA EUROPE”– natječaj Europa za građane: Demokratski angažman i građansko sudjelovanje; vrijednost projekta 10.000 EUR; datum prijave 01. ožujak 2016. godine.

„SOLIDARITY AND MUTUAL UNDERSTANDING“- natječaj Europa za građane: Bratimljenje gradova; vrijednost projekta 10.000,00 EUR; datum prijave 01. ožujak 2017. godine.

“TRŽIŠTE LOKALNE HRANE I KRATKI LANCI OPSKRBE U FUNKCIJI RAZVOJA MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA I RURALNOG PODRUČJA”– natječaj Ministarstvo poljoprivrede: Vijeće za istraživanja u poljoprivredi (VIP); vrijednost projekta 160.000,00 kn; datum prijave 25. ožujak 2016. godine.

“OBNOVA INTERIJERA DJEČJEG VRTIĆA MAZA U VALPOVU”– natječaj Program održivog razvoja lokalne zajednice; vrijednost projekta 318.159,26 kn; datum prijave, 29. ožujak 2016. godine.

“VALPOVO GRAD PO MJERI PODUZETNIKA” – izgradnja priključka Zone malog gospodarstva II i zone gospodarske poslovne namjene K-VI na državnu cestu D34″; Program održivog razvoja lokalne zajednice; vrijednost projekta 1.147.224,13 kn; datum prijave 29. ožujak 2016. godine.

“IZGRADNJA SEKUNDARNE MREŽE U NASELJU SATNICA”– natječaj Program ruralnog razvoja, Mjera 7.2.; vrijednost projekta 2.193.794,60 kn; datum 09. rujna 2016. godine.

REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE NC2-016 (POLJSKI PUT) NA PODRUČJU OPĆINE PETRIJEVCI– natječaj iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020., Mjera 7.2.; vrijednost projekta: 5.281.453,85 kuna; datum prijave: 22. prosinac 2016. godine

REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE DO GROBLJA U HARKANOVCIMA– natječaj iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020., Mjera 7.2.; vrijednost projekta: 2.096.726,56 kuna; datum prijave: 22. prosinac 2016. godine