USPJEH LRA – JOŠ JEDAN PROJEKT ODOBREN ZA FINANCIRANJE IZ EU FONDOVA „Poduzetnički inkubator u Valpovu“

27. 7. 2017.

Nakon što je odobren i ugovoren projekt ORGANIC BRIDGE, koji se financira iz EU sredstava, vrijednosti oko 550.000 EUR-a, a koji je osmislila i napravila Lokalna razvojna agencija Valpovo-Petrijevci d.o.o. (LRA), još jedan projekt odrađen u LRA je izabran za financiranje.

Naime, Grad Valpovo je dobio Odluku o financiranju projekta „BIT NET“ – umrežavanjem do razvoja poduzetništva u Valpovštini i Miholjštini u kojem će se između ostalog financirati izgradnja i opremanje poduzetničkog inkubatora u Valpovu.

Nositelj projekta je Grad Valpovo, a partneri su: Valpovački poduzetnički centar, Poduzetnički inkubator OSVIT i Miholjački poduzetnički centar. Projekt će se financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj – Razvoj poslovne infrastrukture. Ukupna vrijednost projekta je 11.935.871,63 kn, a vrijednost aktivnosti Grada Valpova su oko 10.900.000,00 kn. EU financiranje projekta je blizu 99%.

Kroz projekt „BIT NET“ izgradit će se i opremiti poduzetnički inkubator u Valpovu, koji će osim uredskih prostora imati i edukacijsko-proizvodne pogone za pčelarstvo, voće i povrće te tehnologije (opremljen s CNC strojem i 3d printerom). Provedbom projekata pridonijet će se razvoju i poboljšanju kvalitete poduzetničko poslovne infrastrukture i povećanju broja proizvoda/usluga koje ona omogućava na području Valpovštine i Miholjštine, ali i cijele Osječko-baranjske županije jer se njime stvaraju uvjeti za veću konkurentnost malih poduzetnika, olakšava ekonomsko iskorištavanje novih ideja i potiče stvaranje novih poduzeća. Povezivanjem poduzetničkih inkubatora u Miholjcu i Valpovu osigurat će se sinergijski efekti jer će se unaprijediti dostupne poslovne pomoćne usluge, proširiti postojeća i osigurati nova infrastruktura za osnivanje, razvoj i širenje poslovanja MSP–ova. Također, omogućit će im se lakši pristup informacijama, znanjima i uslugama.